Υπηρεσίες

Διακρινόμενοι στον τομέα των Αντιστηρίξεων & Θεμελιώσεων,
δίνουμε, πάντα, την ιδεατή τεχνική λύση!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ

Η τεχνική θεμελίωσης με πασσάλους ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι επιφανειακές στρώσεις του εδάφους θεμελίωσης παρουσιάζουν μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αξιοποίηση της εδαφικής αντίστασης, κυρίως, σε στρώσεις που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ

Η τεχνική αυτή είναι πολύ πιο διαδεδομένη από εκείνη των πασσάλων μεγάλης και μεσαίας διαμέτρου. Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά μικρά μηχανήματα, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή πασσάλων και στις δύο πλευρές των τοιχωμάτων. Η διάμετρός τους συνήθως κυμαίνεται από 8 έως 15cm.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ‘Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε γεωτεχνικού έργου, μπορεί να επιλεγεί η τεχνική των μόνιμων ή των προσωρινών προεντεταμένων αγκυρίων. Οι διαφορές των μόνιμων σε σχέση με προσωρινά αγκύρια αφορά στη χρονική διάρκεια εφαρμογής. Για εφαρμογές μεγαλύτερες από δύο έτη αναφερόμαστε σε μόνιμα αγκύρια, ενώ για εφαρμογές μικρότερες των δύο ετών σε προσωρινά.

Από μηχανικής άποψης, η λειτουργία και συμπεριφορά των μόνιμων είναι η ίδια με των προσωρινών, ωστόσο η ανάγκη διατήρησής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα επιβάλλει την επιπλέον προστασία του χάλυβά τους έναντι διάβρωσης και στα τρία επιμέρους τμήματα του αγκυρίου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

Η εταιρεία DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης υλοποιεί εδώ και χρόνια πλήθος κατασκευαστικών λύσεων ηλώσεων και παθητικών αγκυρίων, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

GUNITE - ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το Gunite – Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται κυρίως για τη δομοστατική και αντισεισμική αποκατάσταση κτιρίων και την ενίσχυση δομικών στοιχείων, τοιχοποιίας, λιθοδομών και κατασκευών σκυροδέματος.

Το Gunite αποτελείται από λεπτόκοκκα αδρανή, τσιμέντο, ειδικά απρόσμικτα και ίνες πολυπροπυλενίου ή γυαλιού, που βοηθούν στον περιορισμό της ρηγμάτωσης κατά τη σκλήρυνση και αυξάνουν την εφελκυστική αντοχή.

ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

Η τεχνική των προενταταμένων αγκυρίων έχει εφαρμογή σε μία ευρεία γκάμα κατασκευών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Τοίχοι Αντιστήριξης
  • Ενίσχυση θεμελίων μεγάλων έργων
  • Σήραγγες

Υλοποιώντας ειδικά γεωτεχνικά έργα κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας,
στην DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ,
δεσμευόμαστε για την άριστη εξυπηρέτησή σας!

+30 6977694639