Φωτογραφίες

Γεωτεχνικά Έργα αντιστηρίξεων & θεμελιώσεων
στην Κρήτη & σε όλη την Ελλάδα,
με την εγγύηση της DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ!

Υλοποιώντας ειδικά γεωτεχνικά έργα κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας,
στην DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ,
δεσμευόμαστε για την άριστη εξυπηρέτησή σας!

+30 6977694639