Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα

Επιτυχής υλοποίηση έργων κάθε μεγέθους, σε όλες τις εδαφικές συνθήκες!

Στοχεύοντας στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η τεχνική εταιρεία DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, διακρίνεται για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων κατασκευής Ειδικών Γεωτεχνικών έργων.

Ενδεικτικά, η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε:

- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ

Εφαρμόζουμε ανάλογα με τις ανάγκες του έργου όλους τους διαθέσιμους τρόπους στήριξης πρανών, όπως:

  • Προεντεταμένα αγκύρια και ηλώσεις σε όλα τα εδάφη
  • Επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

  • Αντιστηρίξεις τοίχου Βερολίνου
  • Αντιστηρίξεις πρανών βαθείας εκσκαφής

- ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σε όλες τις κατασκευές όπου τα εδάφη δεν έχουν την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα, εφαρμόζονται τεχνικές λύσεις θεμελίωσης, στις οποίες κατασκευάζονται δομικά στοιχεία τα οποία μεταφέρουν τα φορτία των κατασκευών σε βαθύτερα εδαφικά στρώματα με αποδεκτά χαρακτηριστικά.

- ΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

Η τεράστια εμπειρία μας στο αντικείμενο των ειδικών γεωτεχνικών έργων εγγυάται την άρτια εκτέλεσή τους!

Υλοποιώντας ειδικά γεωτεχνικά έργα κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας,
στην DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ,
δεσμευόμαστε για την άριστη εξυπηρέτησή σας!

+30 6977694639