ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στοχεύοντας στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η τεχνική εταιρεία DYN.ER.CO Ν. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΑΤΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης διακρίνεται για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων στον τεχνικό και κατασκευαστικό χώρο. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή κάθε έργου, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Ειδικευόμαστε σε έργα αντιστήριξης και θεμελίωσης, καθώς και σε αναπαλαιώσεις κτιρίων. Η μακρόχρονη πείρα μας στον χώρο, η υψηλή τεχνογνωσία μας και το άριστα ειδικευμένο προσωπικό μας εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:    

  • Αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις & αναπαλαιώσεις κτιρίων
  • Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή τεχνικών – κατασκευαστικών έργων
  • Συντήρηση κτιρίων
  • Ανακαινίσεις
  • Επισκευές
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών